Świadczymy usługi doradztwa prawnego dla klientów indywidualnych oraz komercyjnych.

Klientom indywidualnym Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną obejmującą specjalistyczne doradztwo obejmujące w szczególności prawo cywilne, rodzinne  i ubezpieczeniowe oraz zastępstwo procesowe przed sądami i innymi instytucjami.

Oferujemy również kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych (spółek prawa handlowego, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw, przedsiębiorców, osób fizycznych, organizacji pozarządowych, zakładów opieki zdrowotnej, stowarzyszeń, fundacji, developerów) obejmującą stałą lub doraźną obsługę prawną. Reprezentujemy także naszych klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi,  sądami administracyjnymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej.

Naszą ofertę kierujemy również do firm, które w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zajmują się uzyskiwaniem odszkodowań za szkody na osobie, a z różnych względów ich usługi nie obejmują postępowania przed sądem.

Wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniu sądowym pokazuje, iż niejednokrotnie jedyną możliwością uzyskania odszkodowania w wysokości adekwatnej do rozmiaru krzywdy i cierpień osób poszkodowanych jest profesjonalne prowadzenie sporów sądowych.
Nasza Kancelaria może pochwalić się wysoką skutecznością w prowadzonych procesach. Priorytetem jest dla nas zawsze interes reprezentowanych przez nas Klientów oraz rzetelne informowanie o czynnościach procesowych.

W relacjach z Klientami szczególnie dbamy o wysoką kulturę współpracy z poszanowaniem zasad etyki zawodowej i biznesowej.
Zapewniamy wysoki poziom świadczonych usług, przejrzystość co do zasad współpracy i terminowość w realizowaniu zleceń. Stale podnosimy nasze kwalifikacje merytoryczne, a także konsekwentnie pogłębiamy doświadczenie zawodowe, aby sprostać oczekiwaniom naszych Klientów.


Do Państwa dyspozycji pozostają:

 

Norbert Murdza – radca prawny

tel. 507 019 130

 

Dagmara Wójcik-Murdza – radca prawny

tel. 507 019 121

 

Beata Malec-Poznańska – radca prawny

tel. 505 102 220