Nasza Kancelaria świadczy  obsługę w zakresie odszkodowań na etapie postępowania przedsądowego i sądowego.  Zajmujemy się między innymi sprawami związanymi z wypadkami komunikacyjnymi (obrażenia ciała, śmierć bliskiej osoby, uszkodzony pojazd), błędami medycznymi oraz innymi zdarzeniami z którymi przepisy prawa wiążą obowiązek zapłaty stosownych świadczeń na rzecz osób pokrzywdzonych.
Naszym klientom pomagamy uzyskać zadośćuczynienie za doznane krzywdy, zwrot kosztów leczenia, rentę i odszkodowania, jak również zwrot kosztów pogrzebu.
Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalnemu podejściu, osiągamy dla naszych klientów satysfakcjonującą rekompensatę