Dbanie o stan jezdni, chodniki, podwórka, dachy – to obowiązek wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z jej postanowieniami właściciel, jak również zarządca nieruchomości (np. domu jednorodzinnego lub wielorodzinnego) ma obowiązek m.in. odśnieżać dachy, chodnik, schody, posypywać chodnik jak i schody piaskiem czy solą, usuwać błoto, lód, jak i inne zanieczyszczenia.

Chodnik, który jest położony wzdłuż budynku i bezpośrednio do niego przylega, powinien być utrzymany w takim stanie, aby przejście po nim nie narażało nikogo na uszczerbek na zdrowiu (np. złamanie, zwichnięcie) ani na straty materialne (np. podarcie ubrania, zniszczenie telefonu).

Oprócz chodnika, należy zadbać również o dach, na którym zalega śnieg lub z którego zwisają sople lodu.

Jeśli do urazu dojdzie na chodniku wzdłuż drogi publicznej lub na jezdni, wówczas odpowiedzialność ponosi zarządca drogi publicznej Natomiast za zaniedbania na przystankach, parkingach, miejscach postojowych odpowiada zakład, który je użytkuje

Zaniedbujący swój obowiązek właściciel budynku lub zarządca, naraża się nie tylko na ukaranie mandatem, ale również na wypłatę poszkodowanemu stosownego odszkodowania.

Takie odszkodowanie może obejmować: koszty leczenia, zabiegów rehabilitacyjnych, zniszczonych rzeczy, zadośćuczynienie za krzywdę, utracony zarobek (np. gdy jesteśmy po wypadku niezdolni do pracy), a nawet rentę, gdy upadek spowoduje trwały uszczerbek na zdrowiu lub inwalidztwo.

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady dotyczącej jej konkretnego przypadku prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią