Uprawnionymi do odszkodowania w tym przypadku są bliscy osoby zmarłej, jeśli nie ponosi ona wyłącznej winy za spowodowanie wypadku, lub była dzieckiem do lat 13.

Uprawnionymi do ubiegania się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po stracie osoby bliskiej mogą najbliżsi członkowie rodziny do których zalicza się małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwo, dziadków, wnuków jak również osoby pozostające w nieformalnym związku z osoba zmarłą.

Uprawnieni dochodzić mogą zwrotu kosztów pogrzebu, zadośćuczynienia za krzywdę z tytułu śmierci osoby bliskiej a także odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej.

W uzasadnionych przypadkach mogą być dochodzone świadczenia rentowe.

Termin dochodzenia roszczeń wynosi 20 lat od wypadku.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt.