Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych. Doradzamy w zakresie postępowania administracyjnego, sporządzamy środki odwoławcze i  reprezentujemy naszych klientów przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi.

Świadczymy usługi na rzecz podmiotów biorących udział w przetargach odbywających się na podstawie  ustawy Prawo zamówień publicznych.