Nasza Kancelaria świadczy kompleksową obsługę w zakresie zakładania nowych podmiotów gospodarczych. Doradzamy  w procesach przekształcania podmiotów gospodarczych, łączenia i podziałów spółek, jak również przy ich likwidacji.
Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi,  sądami administracyjnymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej.